Publicaties in Presentaties en papers

Op zoek naar een bepaalde publicatie van het JOP of van de JOP-onderzoekers? Of gewoon interesse in de verschillende JOP-bijdragen die de voorbije jaren zijn verschenen? 

Hier kan je terecht voor een overzicht van de verschillende bijdragen die de voorbije jaren door JOP-onderzoekers zijn uitgebracht. Niet enkel boeken en artikels worden hier opgelijst, maar ook papers en presentaties worden vermeld. De technische rapporten van de verschillende JOP-monitors, de werkingsverslagen en de ‘facts and figures’ zijn hier eveneens vrij te raadplegen. 

Filter op type

The impact of parental control and responsiveness on adolescents’ fear of crime. Indications of the existence of an intergenerational transition of fear of crime?

Diederik Cops

Presentatie op de 13e conferentie van de European Society of Criminology, 4-7 september 2013, Boedapest.

Scholen, de plaats bij uitstek om jongeren te bevragen? Lessen uit scholenonderzoek in Vlaanderen

Jessy Siongers

Lezing op de studiedag “Surveys onder kinderen en jongeren” Nederlandstalig Platform voor Survey-onderzoek, 28 mei 2013, Amsterdam.

De aantrekkelijkheid van geweld en gewelddadig gedrag bij Antwerpse en Gentse jongeren

Evi Verdonck en Stefaan Pleysier

Presentatie op het forum van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie. Gent, 8 februari 2013.

Human agency en delinquentie: resultaten van verkennend onderzoek bij jongvolwassenen en reflectie over conceptuele en empirische uitdagingen

Sofie Troonbeeckx, Diederik Cops, Hanne Op de Beeck, Stefaan Pleysier en Johan Put

Presentatie op het Criminologisch Forum van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie (VVC). Gent, 8 februari 2013.

Routine activities and fear of crime. The impact of autonomous presence in public space on fear of crime among young people

Diederik Cops

Presentatie op de 12e conferentie van de European Society of Criminology. Bilbao, 12-15 September 2012.

Jongeren en geweld. Dader- en slachtofferschap gemeten en beleefd

Diederik Cops

Presentatie op de debatlunch van het contactcomité voor organisaties voor jeugdzorg Brussel, 20 januari 2012.  

The causes of the gender gap in political interest among Flemish Youth

Mark Elchardus en Sarah Herbots

Paper gepresenteerd op het ESA Youth & Generation congres, Lissabon, 2-5 september.

The Youth Research Platform: Promoting interdisciplinary research in Youth Criminology

Hanne Op de Beeck

Paper gepresenteerd op het 8th European Society of Criminology Conference, Edinburgh, 2-5 September.