Publicaties in Bijdragen in boeken

Op zoek naar een bepaalde publicatie van het JOP of van de JOP-onderzoekers? Of gewoon interesse in de verschillende JOP-bijdragen die de voorbije jaren zijn verschenen? 

Hier kan je terecht voor een overzicht van de verschillende bijdragen die de voorbije jaren door JOP-onderzoekers zijn uitgebracht. Niet enkel boeken en artikels worden hier opgelijst, maar ook papers en presentaties worden vermeld. De technische rapporten van de verschillende JOP-monitors, de werkingsverslagen en de ‘facts and figures’ zijn hier eveneens vrij te raadplegen. 

Filter op type

Fear of Crime as a ‘Sponge’: Toward a More Dynamic Understanding of the Relationship Between Generalized Social Attitudes and Fear of Crime

Stefaan Pleysier en Diederik Cops (2016)

In D. Chadee (Ed.), Psychology of Fear, Crime and the Media. International Perspectives (pp.3-21). London: Routledge.

Watseburt?! Criminaliteit door de jeugd van tegenwoordig

Stefaan Pleysier en Johan Put (2015)

in B. Pattyn en P. D’Hoine (eds.), Jongeren vandaag en de wereld morgen. Lessen voor de eenentwintigste eeuw (pp.25-46). Leuven: Universitaire Pers.

Delinquentie bij Brusselse scholieren van Belgische en niet-Belgische afkomst

Diederik Cops, Evi Verdonck, Stefaan Pleysier en Johan Put (2015)

In I. WEIJERS en C. ELIAERTS, Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit (pp.417-436). Den Haag: Boom Lemma.

Talking ‘bout my generation… De invloed van intergenerationele interacties op de gewenste aanpak van (hang)jongeren in de publieke ruimte.

Diederik Cops, Arne De Boeck, Ena Coenen en Stefaan Pleysier (2015)

In J.Lievens, J. Siongers en H. Waege (Eds.), Participatie in Vlaanderen. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2014 (pp. 385-410). Leuven: Acco

Cultureel-religieuze verschillen in de rapportage van het subjectief welbevinden bij Brusselse jongeren

Diederik Cops, Hanne Op de Beeck, Stefaan Pleysier en Johan Put (2012)

In I. Glorieux, J. Siongers, W. Smits (Eds.), Cultuursociologie buiten de lijnen. Liber Amicorum Mark Elchardus (pp. 138-160). Tielt: Lannoo Campus.

Jongeren over de betekenis van volwassenheid

Lilith Roggemans (2012)

In M. Elchardus & I. Glorieux (Eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving (pp. 135-163). Leuven: Lannoocampus.