Publicaties

Op zoek naar een bepaalde publicatie van het JOP of van de JOP-onderzoekers? Of gewoon interesse in de verschillende JOP-bijdragen die de voorbije jaren zijn verschenen? 

Hier kan je terecht voor een overzicht van de verschillende bijdragen die de voorbije jaren door JOP-onderzoekers zijn uitgebracht. Niet enkel boeken en artikels worden hier opgelijst, maar ook papers en presentaties worden vermeld. De technische rapporten van de verschillende JOP-monitors, de werkingsverslagen en de ‘facts and figures’ zijn hier eveneens vrij te raadplegen. 

Filter op type

Socio-demografische verschillen in ouderlijke opvattingen over de vrijetijdsbesteding van hun kinderen.

Annelore Van der Eecken, Robin Kemper, Ils Derluyn en Lieve Bradt

Paper gepresenteerd op de 'Dag van de Sociologie' te Tilburg, Nederland (9 juni 2016).

Langs digitale weg dan maar? Patronen van internetgebruik en politieke participatie bij Vlaamse jongeren.

Jessy Siongers, Gil Keppens, Lauren Vandenbossche, Bram Spruyt en Filip Van Droogenbroeck (2015).

In: Tijdschrift Voor Sociologie, 36(4), 333–353.

Religion and Negative Attitudes towards Homosexuals: An Analysis of Urban Young People and Their Attitudes towards Homosexuality

Lilith Roggemans, Bram Spruyt, Filip Van Droogenbroeck en Gil Keppens (2015)

In: Young, 23(3), 254–276. 

Watseburt?! Criminaliteit door de jeugd van tegenwoordig

Stefaan Pleysier en Johan Put (2015)

in B. Pattyn en P. D’Hoine (eds.), Jongeren vandaag en de wereld morgen. Lessen voor de eenentwintigste eeuw (pp.25-46). Leuven: Universitaire Pers.

Verschillende wegen naar ‘Leren en Werken’: een exploratief kwalitatief Onderzoek

Arne De Boeck, Filip Van Droogenbroeck en Eva De Coninck (2015).

In Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten,16 (1), 20-37.

Delinquentie bij Brusselse scholieren van Belgische en niet-Belgische afkomst

Diederik Cops, Evi Verdonck, Stefaan Pleysier en Johan Put (2015)

In I. WEIJERS en C. ELIAERTS, Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit (pp.417-436). Den Haag: Boom Lemma.

Talking ‘bout my generation… De invloed van intergenerationele interacties op de gewenste aanpak van (hang)jongeren in de publieke ruimte.

Diederik Cops, Arne De Boeck, Ena Coenen en Stefaan Pleysier (2015)

In J.Lievens, J. Siongers en H. Waege (Eds.), Participatie in Vlaanderen. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2014 (pp. 385-410). Leuven: Acco

What is it worth? An empirical investigation into attitudes towards education amongst youngsters following secondary education in Flander

Bram Spruyt, Kobe De Keere, Gil Keppens, Lilith Roggemans en Filip Van Droogenbroeck (2014)

In: British Journal of Sociology of Education, 37(4), 586–606. 

De schoolbeleving van jongeren in Vlaamse en grootstedelijke secundaire scholen

Lieve Bradt en Maria De Bie (2014).

In: Welwijs, 25(4), 11-14.