Publicaties

Op zoek naar een bepaalde publicatie van het JOP of van de JOP-onderzoekers? Of gewoon interesse in de verschillende JOP-bijdragen die de voorbije jaren zijn verschenen? 

Hier kan je terecht voor een overzicht van de verschillende bijdragen die de voorbije jaren door JOP-onderzoekers zijn uitgebracht. Niet enkel boeken en artikels worden hier opgelijst, maar ook papers en presentaties worden vermeld. De technische rapporten van de verschillende JOP-monitors, de werkingsverslagen en de ‘facts and figures’ zijn hier eveneens vrij te raadplegen. 

Filter op type

Fear of Crime as a ‘Sponge’: Toward a More Dynamic Understanding of the Relationship Between Generalized Social Attitudes and Fear of Crime

Stefaan Pleysier en Diederik Cops (2016)

In D. Chadee (Ed.), Psychology of Fear, Crime and the Media. International Perspectives (pp.3-21). London: Routledge.

School vs. mail surveys: Disentangling selection and measurement effects in self-reported juvenile delinquency.

Diederik Cops, Arne De Boeck en Stefaan Pleysier (2016)

In European Journal of Criminology, 13 (1), 92-110.

De slagkracht van populisme. Een onderzoek naar de houding tegenover populisme bij jongeren en jongvolwassenen in Vlaanderen.

Gil Keppens, Jessy Siongers, Bram Spruyt, Lauren Vandenbossche en Filip Van Droogenbroeck (2016)

In: Beleid En Maatschappij, 43(1), 4–23.

Informele steunbronnen en de toegankelijkheid van sociale voorzieningen voor jongeren uit het secundair onderwijs in Vlaanderen

Robin Kemper en Lieve Bradt (2015).

In: WELWIJS, 26(2), 14–17.

De vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond en de rol van de woonomgeving.

Annelore Van der Eecken, Robin Kemper, Ils Derluyn en Lieve Bradt

Presentatie gegeven op het 'Beleidsnetwerk diversiteit' te Antwerpen. (22 juni 2016).

De invloed van sociodemografische kenmerken op drop-out van jongeren uit georganiseerde sportactiviteiten

Lieve Bradt, Tinneke Van de Walle, Annelore Van der Eecken, Beatrijs Moerkerke en Tom Loeys (2015)

In: Sociologos, 36 (4), 354–369.

Socio-demografische verschillen in ouderlijke opvattingen over de vrijetijdsbesteding van hun kinderen.

Annelore Van der Eecken, Robin Kemper, Ils Derluyn en Lieve Bradt

Paper gepresenteerd op de 'Dag van de Sociologie' te Tilburg, Nederland (9 juni 2016).

Langs digitale weg dan maar? Patronen van internetgebruik en politieke participatie bij Vlaamse jongeren.

Jessy Siongers, Gil Keppens, Lauren Vandenbossche, Bram Spruyt en Filip Van Droogenbroeck (2015).

In: Tijdschrift Voor Sociologie, 36(4), 333–353.

Religion and Negative Attitudes towards Homosexuals: An Analysis of Urban Young People and Their Attitudes towards Homosexuality

Lilith Roggemans, Bram Spruyt, Filip Van Droogenbroeck en Gil Keppens (2015)

In: Young, 23(3), 254–276.