Publicaties

Op zoek naar een bepaalde publicatie van het JOP of van de JOP-onderzoekers? Of gewoon interesse in de verschillende JOP-bijdragen die de voorbije jaren zijn verschenen? 

Hier kan je terecht voor een overzicht van de verschillende bijdragen die de voorbije jaren door JOP-onderzoekers zijn uitgebracht. Niet enkel boeken en artikels worden hier opgelijst, maar ook papers en presentaties worden vermeld. De technische rapporten van de verschillende JOP-monitors, de werkingsverslagen en de ‘facts and figures’ zijn hier eveneens vrij te raadplegen. 

Filter op type

JOP-rapport kortlopend onderzoek in Brussel: Perspectieven van Brusselse jongeren op de vrijplaatsen in hun buurt

Sander Van Thomme, Susan Lagaert & Lieve Bradt

In het Vlaamse jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024 worden gezonde en leefbare buurten naar voor geschoven als een prioriteit voor het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid. Een element daarvan is de uitbouw van vrijplaatsen voor vrije tijd, cultuur en experiment voor kinderen en jongeren. In dit rapport wordt hierop ingegaan door te bestuderen welke dynamieken maken dat jongeren bepaalde plaatsen in hun buurt wel of niet ervaren als vrijplaatsen.

Valorisatie van onderzoek met kinderen en jongeren. Een aanzet tot reflectie: hoe kunnen we samen meer impact realiseren?

Departement Cultuur, Jeugd en Media, Kenniscentrum Kinderrechten en Jeugdonderzoeksplatform

In Vlaanderen gebeurt er veel onderzoek naar thema’s die betrekking hebben op de leefwereld en de rechten van kinderen en jongeren. Onderzoekers, beleidsmakers en praktijkwerkers zoeken naar onderbouwde inzichten om hun aanpak en handelen vorm te geven. Maar hoe kunnen we nog meer tot gezamenlijke inzichten en acties komen om belangrijke maatschappelijke vraagstukken aan te pakken?