Vakgroep Sociaal werk en sociale pedagogiek(UGent)

De Vakgroep Sociaal werk en sociale pedagogiek maakt deel uit van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent.  

De Vakgroep onderzoekt het (ped)agogisch handelen in de bredere context van voorzieningen en praktijken die sociale en culturele ontplooiing nastreven. Centraal staat de vraag naar de wijze waarop sociale en culturele interventies de relatie tussen individu en samenleving thematiseren.
Jeugdwerk, jeugdhulpverlening en jeugdbescherming vormen belangrijke tussenkomsten in het socialisatieproces van jeugdigen. Deze tussenkomsten worden bestudeerd vanuit een maatschappelijk, historisch en cultureel perspectief. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar het perspectief van jeugdigen zelf en naar de wijze waarop jeugdonderzoek dit perspectief in zicht kan krijgen.

Promotor: dr. Lieve Bradt

Medewerkers: Juno Tourne

 

Interesse of meer info nodig? Contacteer ons!