Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven)

De Onderzoekslijn Jeugdcriminologie is één van de onderzoekslijnen binnen het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. De onderzoekslijn staat onder leiding van prof. dr. Johan Put en prof. dr. Stefaan Pleysier en bouwt verder op de Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie, dat onder leiding stond van prof. em. Lode Walgrave.

De onderzoekslijn bundelt diverse jeugdcriminologische en jeugdrechtelijke onderzoeksthema’s en doet momenteel voornamelijk onderzoek naar volgende thema’s: (1) Fenomeen- en etiologisch onderzoek naar daderschap en slachtofferschap van jongeren, (2) evaluatieonderzoek van interventies en beleid, met specifieke aandacht voor typisch jeugdcriminologische settings en de werking en kwaliteit van jeugdrechtsystemen; en (3) onderzoek naar criminaliseringsprocessen, zoals statusdelinquentie en overlast.

 

Promotoren: prof. dr. Stefaan Pleysier & prof. dr. Johan Put

Medewerkers: Eva Van Kelecom, Emma Hadermann & Ena Coenen

 

Interesse of meer info nodig? Contacteer ons!