Platformfunctie

Via deze verschillende activiteiten streeft het JOP ernaar een platformfunctie te vervullen als forum voor iedereen die op dit terrein werkzaam is. 

Het wil op de eerste plaats het jeugdonderzoek toegankelijk maken, voor onderzoekers, beleidsmakers en praktijkwerkers en andere geïnteresseerden. Daarnaast probeert het JOP vragen, die leven bij beleids- en praktijkwerkers te signaleren aan de onderzoekswereld. Hiertoe worden verschillende kanalen gehanteerd, zoals de website, de publicaties en de studiedagen.