Inventarisatie en ontsluiting van jeugdonderzoek

Om tegemoet te komen aan de vastgestelde versnippering van het Vlaamse jeugdonderzoek, streeft het JOP ernaar het gevoerde jeugdonderzoek in Vlaanderen te inventariseren en via een online consulteerbare onderzoeksdatabank voor elke geïnteresseerde te ontsluiten.

Op die manier tracht het JOP dit onderzoeksveld overzichtelijker te maken en in een centrale verzamelplaats voor bestaand jeugdonderzoek te voorzien.

Hiertoe inventariseert het JOP recent (Vlaams) jeugdonderzoek (de periode vanaf 2000) dat voldoet aan de definitie van jeugdonderzoek. Jeugdonderzoek is dan “onderzoek dat de leefwereld en levensomstandigheden van jongeren, en/of hun visies, overtuigingen en denkbeelden, en/of de wisselwerking tussen beleid, maatschappelijke instituties en jongeren in beeld brengt.”

Dit betekent dat een ruime waaier aan onderzoeksmateriaal in aanmerking komt. Toch zijn er een aantal 'kwaliteitseisen' ontwikkeld waaraan potentiële publicaties getoetst worden. Deze zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de databank te garanderen. Alle documenten worden gecentraliseerd in de databank jeugdonderzoek die iedereen online op deze website kan consulteren. Via een zoekfunctie kunnen relevante referenties en de bijhorende onderzoeksfiches worden opgespoord. Er kan gezocht worden op titel, auteur, thema en trefwoord.

Als platform willen we onderzoekers stimuleren die geïnteresseerd zijn in het eigenhandig invullen van een onderzoeksfiche van eigen onderzoek. Om na te gaan of jouw onderzoek effectief in de databank kan opgenomen worden, neem je best eerst bovenstaande kwaliteitseisen door! Een lege onderzoeksfiche vindt u hier, een handleiding om deze in te vullen kan u hier raadplegen. Ingevulde onderzoeksfiches mogen doorgestuurd worden naar jop@kuleuven.be. Voor praktische vragen kan u eveneens op dit emailadres terecht.