Over het JOP

Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) is opgericht in 2003 op initiatief van de (toenmalige) minister van Jeugd. Sinds 2007 is het JOP geïntegreerd in het overkoepelende Beleidsrelevante Steunpuntenprogramma van de Vlaamse overheid, waarin het sinds 2012 het Beleidsrelevant Steunpunt Jeugd uitmaakt.

Het JOP verzamelt niet enkel eigen cijfers over de Vlaamse jeugd, maar tracht ook de toegang tot reeds bestaand ander jeugdonderzoek te verbeteren via de online onderzoeksdatabank op deze website. Daarnaast tracht het JOP ook een netwerkfunctie binnen Vlaamse jeugdonderzoek op te nemen. De onderzoekers van het JOP streven er bovendien ook naar een internationale dimensie uit te bouwen, onder andere via deelname aan internationale congressen en de publicatie van artikels in internationale wetenschappelijke tijdschriften.