Nuttige links

Hier kan je een lijst met relevante links terugvinden naar:

Jeugdbeleid

Vlaamse Regering

Federaal

Europees

Academisch Jeugdonderzoek

Algemeen

(Jeugd)onderzoeksgroepen

Andere steunpunten Beleidsrelevant onderzoek (met een focus op kinderen of jongeren)

Organisaties betrokken op jeugdonderzoek

Andere interessante informatiebronnen

Tijdschriften

Ander cijfermateriaal