JOP-monitor interactief

Op zoek naar cijfers over het welbevinden van Vlaamse jongeren? Benieuwd naar de mate van participatie aan het verenigingsleven van onze jeugd? Wil je weten of er bepaalde evoluties  bestaan in de vrijetijdsbesteding van Vlaamse jongeren? Ga zelf aan slag met de JOP-monitor en ontdek zelf het antwoord op deze en andere vragen in onze interactieve databank.

In navolging van de bredere tendens om de gegevens uit wetenschappelijk onderzoek op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier zo ruim mogelijk beschikbaar te maken, heeft het JOP ervoor gekozen om de data verzameld in de Vlaamse monitors vrij ter beschikking te stellen via een interactieve databank.

Meer specifiek zijn de data van JOP-monitor 1 (2005-06), JOP-monitor 2 (2008) en JOP-monitor 3 (2013) vrij te consulteren. Hierbij kunnen ook enkele beperkte opdelingen gemaakt worden, meer bepaald naar geslacht, leeftijd en het onderscheid tussen werkende en schoolgaande jongeren. Via onderstaande link kan je zelf aan de slag gaan met de ruwe data uit de drie Vlaamse JOP-monitors. Je kan eveneens  meer informatie over de onderzoeksopzet, het aantal respondenten, de gehanteerde leeftijdsgrenzen en de juiste interpretatie van deze cijfers via onderstaande link terugvinden. Deze informatie neem je best door alvorens met de databank zelf aan de slag te gaan.  

Naar de JOP-monitor