Ook in de Onderzoeksdatabank van het Kenniscentrum Kinderrechten kan je terecht voor een overzicht van jeugdonderzoek en onderzoek dat specifiek betrekking heeft voor zoekwoord ‘migratie’

28 zoekresultaten gevonden voor zoekwoord ‘migratie’

Thema:
kansenongelijkheid, vrije tijd
Type:
Onderzoeksrapport
Jaar: 2019
Taal: Nederlands
Auteur: Pissens, L., Siongers, J., Lievens, J., Bradt, L. & Derluyn, I.
Referenties: Pissens, L., Siongers, J., Lievens, J., Bradt, L. & Derluyn, I. (2019). Vrije tijd van jongeren in migratie. Geraadpleegd op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media: https://www.vlaanderen.be/publicaties/vrije-tijd-van-jongeren-in-migratie.
Thema:
gender en diversiteit, onderwijs
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2016
Taal: Nederlands
Auteur: D’hondt, F., Van Houtte, M., & Stevens, P.
Referenties: D’hondt, F., Van Houtte, M., & Stevens, P. (2016). Discriminatie en het onderwijswelbevinden van jongeren met een migratieachtergrond in Vlaanderen: een verkennende studie. Tijdschrift Voor Jeugd- en Kinderrechten, 17(1), 23–34.
Trefwoorden: Etnische discriminatie; onderwijswelbevinden; etnische schoolcontext; leerlingendiscriminatie; leerkrachtendiscriminatie; jongeren met een migratieachtergrond; Vlaanderen
Thema:
gender en diversiteit, vrije tijd
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2021
Taal: Nederlands
Auteur: Sermant, N. L. & Siongers, J.
Referenties: Sermant, N. L. & Siongers, J. (2021). Cultuurparticipatie voor allen … of toch niet? Een studie naar drempels voor cultuurparticipatie bij jongeren met en zonder migratieachtergrond in Vlaanderen. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 4, 44-72.
Thema:
onderwijs
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2014
Taal: Engels
Auteur: Hemmerechts, K., De Roeck, F., Kavadias, D. & Agirdag, O.
Referenties: Hemmerechts, K., De Roeck, F., Kavadias, D. & Agirdag, O. (2014). Het effect van immigratieachtergrond op de onderwijsverwachtingen van leerlingen in Vlaanderen: de rol van religieuze affiliatie en praktijken. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 13 (1), 16-28
Thema:
gender en diversiteit, samenleving en politiek
Type:
Boeken
Jaar: 2018
Taal: Nederlands
Auteur: Van der Auwera, J.
Referenties: Van der Auwera, J. (2018). Pestgedrag, etniciteit en de rol van de diversiteit: de verschillen tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond bij klassiek pesten en cyberpesten. Antwerpen: Intersentia.
Trefwoorden: Misdrijven tegen personen; Sociale structuur (sociologie)
Thema:
diversiteit, vrije tijd
Type:
Bijdragen in boeken
Jaar: 2015
Auteur: Van der Eecken, A., Kemper, R., Derluyn, I. & Bradt, L.
Referenties: Van der Eecken, A., Kemper, R., Derluyn, I. & Bradt, L. (2015). De vrijetijdsbesteding van jongeren met en zonder migratieachtergrond en de rol van de woonomgeving. In: D. Cops, S. Pleysier, J. Purt, A. De Boeck (red.). Divers jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen (pp. 268-286). Leuven/Den Haag: Acco.
Thema:
diversiteit, gender, samenleving en politiek
Type:
Bijdragen in boeken
Jaar: 2015
Taal: Nederlands
Auteur: Timmerman, C., Clycq, N. & Wets, J.
Referenties: Timmerman, C., Clycq, N. & Wets, J. (2015) Diversiteit als gevolg van innovatie en traditie. De case van huwelijksmigratie in Turkse en sikhgemeenschappen in België. In Cops, D., Pleysier, S., Johan, P. & De Boeck, A. (red.), Divers Jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen. (pp. 213-229). Leuven: Acco.
Thema:
diversiteit, gender, kansenongelijkheid, werk
Type:
Bijdragen in boeken
Jaar: 2015
Taal: Nederlands
Auteur: Kemper, R., Van der Eecken, A., Derluyn, I., Bradt, L.
Referenties: Kemper, R., Van der Eecken, A., Derluyn, I., Bradt, L. (2015). Het academische en arbeidsmarktgerichte toekomstperspectief van jongeren met ene Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond in Gent en Antwerpen. In: D. Cops, S. Pleysier, J. Put & A. De Boeck (Red.), Divers Jong. Over diversiteit bij en tussen jongeren in Vlaanderen. Acco: Leuven.
Thema:
gezondheid en welzijn
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2019
Taal: Engels
Auteur: Kluppels, K., Roelants, M., Portzky, G., & Hoppenbrouwers, K.
Referenties: Kluppels, K., Roelants, M., Portzky, G., & Hoppenbrouwers, K. (2019). Het voorkomen van signalen van suïcidaliteit bij 15-jarige Antwerpse jongeren. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 51(1), 8-14.
Trefwoorden: Migratiestatus; voedingsgewoonten; voedingsvragenlijst; socio-economische verschillen; adolescenten