Ook in de Onderzoeksdatabank van het Kenniscentrum Kinderrechten kan je terecht voor een overzicht van jeugdonderzoek en onderzoek dat specifiek betrekking heeft voor zoekwoord ‘jeugddelinquentie’

22 zoekresultaten gevonden voor zoekwoord ‘jeugddelinquentie’

Thema:
delinquentie
Jaar: 2002
Taal: Nederlands
Auteur: Goedseels, E.
Referenties: In P. Goris & L. Walgrave (Eds.). Van kattenkwaad en erger. Actuele thema’s uit de jeugdcriminologie. (pp. 29-38). Leuven: Garant
Thema:
samenleving en politiek
Type:
Boeken
Jaar: 2018
Taal: Nederlands
Auteur: Asselman, H., Goedseels, E., Herbots, K., Pleysier, S., Put, J., Ravier, I., & Keirsbilck, B.
Referenties: Asselman, H., Goedseels, E., Herbots, K., Pleysier, S., Put, J., Ravier, I., & Keirsbilck, B. (2018). Naar een aanpak van jeugddelinquentie in Brussel: aanbevelingen voor de hervorming van het Brussels jeugddelinquentierecht. s.l.
Thema:
delinquentie, welzijn en gezondheid
Jaar: 2000
Taal: Nederlands
Auteur: Vermeiren,R., De Clippele, A. &Deboutte, D
Referenties: Vermeiren,R., De Clippele, A. &Deboutte, D. (2000). Delinquente jongeren, wie zijn ze? Een forensische jeugdpsychiatrische verkenning van jeugddelinquentie, psychiatrie en recht. Onuitgegeven onderzoeksrapport, UA, Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsy
Thema:
delinquentie, samenleving en politiek
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2015
Taal: Nederlands
Auteur: Pauwels, L.
Referenties: Pauwels, L. (2015). Angst voor de negatieve gevolgen van criminaliteit, criminele geneigdheid en jeugddelinquentie. Wie laat zich bij het plegen van een delict leiden door percepties van de pakkans? Handboek Politiediensten, 116, 227-251
Trefwoorden: Gepercipieerde pakkans, deterrence theory, situationele handelingstheorie, oorzaken van jeugddelinquentie
Thema:
delinquentie
Type:
Bijdragen in boeken
Jaar: 2017
Taal: Nederlands
Auteur: Pauwels, L.
Referenties: Pauwels, L. (2017). Jeugddelinquentie, middelengebruik en de veronderstelde rol van religie: een kwestie van morele gemeenschappen, ascetische levensstijl of schijneffect? In X (ed.), Handboek Politiediensten, vol 121 (pp.1-33). Mechelen: Kluwer
Thema:
delinquentie, gezin, onderwijs
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2010
Taal: Nederlands
Auteur: Op De Beeck, H.
Referenties: Op de Beeck, H. (2010). De mogelijkheden van Agnews General Strain Theory tot het verklaren van geslachts- en leeftijdsverschillen in Vlaamse jeugddelinquentie. Panopticon, tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijswerk, 31, (5), 31-5
Thema:
delinquentie
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2017
Taal: Nederlands
Auteur: De Buck, A., & Pauwels, L.
Referenties: De Buck, A., & Pauwels, L. (2017). Determinanten van de intentie tot het plegen van winkeldiefstal bij jongeren. Een geïntegreerde benadering. Handboek Politiediensten, 122, 197-244
Trefwoorden: Intentie tot het plegen van winkeldiefstal, situationele handelingstheorie, keuzetheorieën, theorie van gepland gedrag, jeugddelinquentie
Thema:
delinquentie, gender en diversiteit
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2017
Taal: Engels
Auteur: De Boeck, A., Pleysier, S., & Put, J.
Referenties: De Boeck, A., Pleysier, S., & Put, J. (2017). The social origins of gender differences in anticipated feelings of guilt and shame following delinquency. Criminology & Criminal Justice, 00(0), 1-23.
Trefwoorden: Jeugddelinquentie, schuld, schaamte, emoties, gender, identiteit, winkeldiefstal, geweld
Thema:
delinquentie
Type:
Bijdragen in boeken
Jaar: 2019
Taal: Engels
Auteur: De Buck, A., & Pauwels, L. J. R.
Referenties: De Buck, A., & Pauwels, L. J. R. (2019). Exposure to adverse conditions, the moral sense, and involvement in juvenile delinquency and troublesome youth groups. In A. van Looij (Ed.), Self-Control (pp. 29-74). Nova Publication
Trefwoorden: Verontrustende jeugdbende betrokkenheid, jeugddelinquentie, nadelige omstandigheden, zelfcontrole, moraliteit, morele emoties