Ook in de Onderzoeksdatabank van het Kenniscentrum Kinderrechten kan je terecht voor een overzicht van jeugdonderzoek en onderzoek dat specifiek betrekking heeft voor zoekwoord ‘armoede’

12 zoekresultaten gevonden voor zoekwoord ‘armoede’

Thema:
diversiteit
Type:
Onderzoeksrapport
Jaar: 2010
Taal: Nederlands
Auteur: Ewalds, D. & Bos, W.
Referenties: Ewalds, D. & Bos, W. (2010). Kans op armoede bij minderjarige kinderen. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor Statistiek.
Thema:
buurttevredenheid, kansenongelijkheid
Jaar: 2010
Taal: Nederlands
Auteur: Buysschaert, G., Dominici, M. & Wautelet, F.
Referenties: Buysschaert, G., Dominici, M. & Wautelet, F. (2010). Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Unicef België
Thema:
gezin, onderwijs, vrije tijd, welzijn en gezondheid, wonen
Type:
Onderzoeksrapport
Jaar: 2010
Taal: Nederlands
Auteur: Van Gils, J. & Willekens, T.
Referenties: Van Gils, J. & Willekens, T. (2010). Belevingsonderzoek bij kinderen die in armoede leven. Meise: Onderzoekscentrum Kind & Samenleving.
Thema:
vrije tijd
Type:
Onderzoeksrapport
Jaar: 2011
Taal: Nederlands
Auteur: Coussée, F., Roets, G., Bouverne – De Bie, M., & Vettenburg, N
Referenties: Coussée, F., Roets, G., Bouverne – De Bie, M., & Vettenburg, N. (2011). Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede. Eindrapport. Onuitgegeven onderzoeksrapport. Universiteit Gent, Vakgroep Sociale Agogiek.
Thema:
gezin, onderwijs, welzijn en gezondheid, wonen
Type:
Onderzoeksrapport
Jaar: 2010
Taal: Nederlands
Auteur: Buysschaert, G., Dominici, M. & Wautelet, F.
Referenties: Buysschaert, G., Dominici, M. & Wautelet, F. (2010). Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Unicef België
Thema:
kansenongelijkheid, onderwijs
Type:
Bijdragen in boeken
Jaar: 2015
Taal: Nederlands
Auteur: Korkmazer, B., & Agirdag, O.
Referenties: Korkmazer, B., & Agirdag, O. (2015). Etnische ongelijkheid in het onderwijs. In D. Dierckx, J. Coene, P. Raeymaeckers, & M. Van Der Burg (Eds.), Armoede en sociale uitsluiting : jaarboek 2015 (pp. 231–249).