Ook in de Onderzoeksdatabank van het Kenniscentrum Kinderrechten kan je terecht voor een overzicht van jeugdonderzoek en onderzoek dat specifiek betrekking heeft voor zoekwoord ‘participatie’

94 zoekresultaten gevonden voor zoekwoord ‘participatie’

Thema:
gender en diversiteit, vrije tijd
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2021
Taal: Nederlands
Auteur: Sermant, N. L. & Siongers, J.
Referenties: Sermant, N. L. & Siongers, J. (2021). Cultuurparticipatie voor allen … of toch niet? Een studie naar drempels voor cultuurparticipatie bij jongeren met en zonder migratieachtergrond in Vlaanderen. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 4, 44-72.
Thema:
onderwijs, samenleving en politiek, vrije tijd
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2011
Taal: Nederlands
Auteur: Quintelier, E. & Claes, E.
Referenties: Quintelier, E. & Claes, E. (2011). Het effect van jeugdparticipatie en schoolervaringen op democratische waardepatronen. Een longitudinaal onderzoek naar de kennis, interesse en politieke participatie van jongeren. Welwijs: Wisselwerking Onderwijs en Welzijnswerk, 22 (2), 5-9.
Thema:
gezin
Jaar: 2003
Taal: Nederlands
Auteur: Ackaert, L.
Referenties: In L. Ackaert, P. Brants, L. De Rycke & B. Van den Bergh (Eds), Kom je dat thuis eens vertellen? Visies van ouders en kinderen op het dagelijkse leven in het gezin (pp. 85-120). Leuven: Acco
Thema:
onderwijs, samenleving & politiek
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2002
Taal: Nederlands
Auteur: De Groof, S. & Elchardus, M.
Referenties: Mores, 2, (232), 84-98
Thema:
gezin, onderwijs
Jaar: 2001
Taal: Nederlands
Auteur: Colpin, H., Verhaeghe, J., Vandemeulebroecke, L., Ghesquière, P., Janssen, K., Amelinckx, V. Cocquyt, E. & De Vos, H.
Referenties: Onuitgegeven onderzoeksrapport, K.U.Leuven, Leuvens Onderzoeksinstituut voor de Gezinsopvoeding en Opvoedingsproblemen & UGent, Vakgroep Onderwijskunde