Ook in de Onderzoeksdatabank van het Kenniscentrum Kinderrechten kan je terecht voor een overzicht van jeugdonderzoek en onderzoek dat specifiek betrekking heeft voor zoekwoord ‘kinderrechten’

30 zoekresultaten gevonden voor zoekwoord ‘kinderrechten’

Thema:
gender en diversiteit, gezondheid en welzijn
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2019
Taal: Nederlands
Auteur: Spruyt, B., Van Droogenbroeck, F., Mastari, L., Siongers, J. & Keppens, G.
Referenties: Spruyt, B., Van Droogenbroeck, F., Mastari, L., Siongers, J. & Keppens, G. (2019). Ervaren discriminatie in een samenleving van minderheden. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 4, 409-424 .
Trefwoorden: /
Thema:
gender en diversiteit, gezondheid en welzijn
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2019
Taal: Nederlands
Auteur: Spruyt, B., Van Droogenbroeck, F., Mastari, L., Siongers, J. & Keppens, G.
Referenties: Spruyt, B., Van Droogenbroeck, F., Mastari, L., Siongers, J. & Keppens, G. (2019). Ervaren discriminatie in een samenleving van minderheden. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 4, 409-424 .
Trefwoorden: /
Thema:
delinquentie, justitie, sancties
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2015
Taal: Nederlands
Auteur: Cappon, L. & Vander Laenen, F.
Referenties: Cappon, L. & Vander Laenen, F.(2015). Gehoord worden is nog geen inspraak: perspectieven van minderjarigen en ouders op de beslissingen genomen door de jeugdrechter. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 16(1), 3-19
Thema:
gender en diversiteit, onderwijs
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2016
Taal: Nederlands
Auteur: D’hondt, F., Van Houtte, M., & Stevens, P.
Referenties: D’hondt, F., Van Houtte, M., & Stevens, P. (2016). Discriminatie en het onderwijswelbevinden van jongeren met een migratieachtergrond in Vlaanderen: een verkennende studie. Tijdschrift Voor Jeugd- en Kinderrechten, 17(1), 23–34.
Trefwoorden: Etnische discriminatie; onderwijswelbevinden; etnische schoolcontext; leerlingendiscriminatie; leerkrachtendiscriminatie; jongeren met een migratieachtergrond; Vlaanderen
Thema:
gezin
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2018
Taal: Nederlands
Auteur: Van Praet, S.
Referenties: Van Praet, S. (2018). “Ik wil u melden dat het thuis niet meer gaat” - Een analyse van opvoedkundige conflicten door jongeren aangemeld bij de politie in Brussel in de periode 1966-2006. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 1, 24-38
Thema:
gender en diversiteit
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2018
Taal: Nederlands
Auteur: Mastari, L., & Spruyt, B.
Referenties: Mastari, L., & Spruyt, B. (2018) Onder ons? Een onderzoek naar de bereidheid tot contacten met diverse etnische groepen bij jongeren van Marokkaanse en Turkse herkomst in Antwerpen en Gent. Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten, 2, 165-183.
Trefwoorden: Interetnisch contact, diversiteit, etnisch vooroordeel
Thema:
gezondheid en welzijn
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2021
Taal: Nederlands
Auteur: Siongers, J., & Bradt, L.
Referenties: Siongers, J., & Bradt, L. (2021). Welbevinden vanuit het perspectief van kinderen. Een analyse naar het subjectief welbevinden van kinderen in Vlaanderen in vergelijking met dat van kinderen uit andere Europese regio’s. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, (22)2, 92-111.
Thema:
vrije tijd
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2020
Taal: Nederlands
Auteur: Dehertogh, B., Schraepen, B., Moentjens, G., Berkvens, L., Maelstaf, H., Halsberghe, M. & Van Tongel, W.
Referenties: Dehertogh, B., Schraepen, B., Moentjens, G., Berkvens, L., Maelstaf, H., Halsberghe, M. & Van Tongel, W. (2020). Vrijetijdsparticipatie als krachtige pedagogische ruimte in het transitieproces naar volwassenheid van jongeren in de residentiële jeugdzorg. Tijdschrift voor jeugd- en kinderrechten, 3, 146-163.
Trefwoorden: Vrijetijdsbesteding; vrije tijd; residentiële voorzieningen; jeugdzorg; jeugdwerk; kinderen; jongeren; transitie
Thema:
gender en diversiteit, media
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2019
Taal: Nederlands
Auteur: Huysmans, M., Verte, D., Vanhee, J., Croux, F., Brosens, D., & Lambotte, D. F.
Referenties: Huysmans, M., Verte, D., Vanhee, J., Croux, F., Brosens, D., & Lambotte, D. F. (2019). Jonge Nieuwkomers in de stad: de permanente werf van sociale netwerken: Het bouwen en herbouwen van netwerken bij Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen in Belgische steden. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 1(1), 42-59.
Trefwoorden: Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen; sociale netwerken; sociale steun; stad; kwalitatief onderzoek