Ook in de Onderzoeksdatabank van het Kenniscentrum Kinderrechten kan je terecht voor een overzicht van jeugdonderzoek en onderzoek dat specifiek betrekking heeft voor zoekwoord ‘veiligheid’

45 zoekresultaten gevonden voor zoekwoord ‘veiligheid’

Thema:
delinquentie, diversiteit, gender
Type:
Bijdragen in boeken
Jaar: 2014
Taal: Nederlands
Auteur: Cops, D., & Pleysier, S.
Referenties: Cops, D., & Pleysier, S. (2014). Genderidentiteit en gevoelens van onveiligheid. Hoe culturele verwachtingspatronen het onveiligheidsgevoel bij Vlaamse adolescenten beïnvloeden. In B. Spruyt & J. Siongers (Eds.), Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren (pp. 301-317). Leuven: Acco.
Thema:
delinquentie
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2012
Taal: Nederlands
Auteur: Bourgois, D., & Pauwels, L.
Referenties: Bourgois, D., & Pauwels, L. (2012). Slachtofferschap en onveiligheidsbeleving van adolescenten op het openbaar vervoer. Een verkennend onderzoek naar de rol van routineactiviteiten en leefstijlen. Panopticon, 33(6), 530-551.
KEKI databank: KeKi fiche
Trefwoorden: slachtofferschap, onveiligheidsbeleving, openbaar vervoer, routineactiviteitentheorie,