Ook in de Onderzoeksdatabank van het Kenniscentrum Kinderrechten kan je terecht voor een overzicht van jeugdonderzoek en onderzoek dat specifiek betrekking heeft voor zoekwoord ‘geweld’

32 zoekresultaten gevonden voor zoekwoord ‘geweld’

Thema:
gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, vrije tijd
Type:
Boeken
Jaar: 2019
Taal: Nederlands
Auteur: Van Haeken, S. & Verdonck, E.
Referenties: Van Haeken, S. & Verdonck, E. (2019). Geweld, gemeten en geteld. Scholenonderzoek: Aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren. Leuven: UCLL Leuven Limburg.
Trefwoorden: Cyberpesten, geweld; Jeugd; Pesten; Scholieren en studenten
Thema:
delinquentie
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2006
Taal: Nederlands
Auteur: Verzelen, W.
Referenties: Verzelen, W. (2006). Stereotypes, jongeren en geweld. Alert, 32, (4), 63-71.
Thema:
delinquentie
Type:
Bijdragen in boeken
Jaar: 2013
Taal: Nederlands
Auteur: Verdonck, E., & Pleysier, S.
Referenties: Verdonck, E., & Pleysier, S. (2013). De aantrekkelijkheid van geweld en gewelddadig gedrag bij Antwerpse en Gentse jongeren. In N. Vettenburg, M. Elchardus, J. Put & S. Pleysier (Eds.), Jong in Antwerpen en Gent. Bevindingen uit de JOP-monitor Antwerpen-Gent (pp. 317-338). Leuven: Acco.
Thema:
media
Type:
Onderzoeksrapport
Jaar: 2002
Taal: Nederlands
Auteur: Nikken, P. & C. Rijkse
Referenties: Nikken, P. & C. Rijkse (2002). Kinderen en geweld in de media.Utrecht, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.
Thema:
delinquentie
Type:
Onderzoeksrapport
Jaar: 2010
Taal: Nederlands
Auteur: Verdonck, E., Cops, D., Pleysier, S. & Put, J
Referenties: Verdonck, E., Cops, D., Pleysier, S. & Put, J. (2010). Jongeren en geweld. K.U.Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie.
Thema:
delinquentie, samenleving en politiek
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2017
Taal: Nederlands
Auteur: Pauwels, L., & Boudry, M.
Referenties: Pauwels, L., & Boudry, M. (2017). Over religie, geweld en extremistische morele overtuigingen. Wat is de rol van religieus autoritarisme en gepercipieerde onrechtvaardigheid? Handboek Politiediensten, 122, 163-196.
Trefwoorden: Zelf gerapporteerd politiek of religieus getint geweld, extremistische overtuigingen, religieus autoritarisme, gepercipieerde onrechtvaardigheid, religie