Thema:
delinquentie, gezin, gezondheid en welzijn
Type:
Doctoraatsthesis
Jaar: 2019
Taal: Engels
Auteur: Van Heel, M.
Referenties: Van Heel, M. (2019). The Interplay of Genes, Parenting, and Personality Characteristics in the Development of Externalizing Problem Behavior in Adolescence.