Thema:
welzijn en gezondheid
Type:
Bijdragen in boeken
Jaar: 2007
Taal: Nederlands
Auteur: Huysmans, H.
Referenties: Huysmans, H. (2007). Tevreden over zichzelf, de buurt en met een gevoel van veiligheid op weg naar een hoopvolle toekomst. Jongeren en welbevinden. In N. Vettenburg, M. Elchardus & L. Walgrave (Eds.), Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1 (pp. 161-174). Leuven: Lannoo