Thema:
hulpverlening, kansenongelijkheid, preventie, sanctiesmaatregelen
Jaar: 2000
Taal: Nederlands
Auteur: Goris, P.
Referenties: Onuitgegeven doctoraatsthesis, K.U.Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid, OGJC