Thema:
onveiligheidsgevoelens, probleemgedrag, schoolwelbevinden, secundair onderwijs
Jaar: 2001
Taal: Nederlands
Auteur: Vettenburg, N. & Huybregts, I.
Referenties: Onuitgegeven onderzoeksrapport, K.U.Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid, OGJC