Thema:
algemene cijfers, jeugdwerk, maatschappelijk belangeffecten, participatie,, vrijetijdsbesteding
Jaar: 2004
Taal: Nederlands
Auteur: Smits, W.
Referenties: Onuitgegeven onderzoeksrapport, VUB, onderzoeksgroep TOR