Thema:
delinquentie, gezondheid en welzijn
Type:
Doctoraatsthesis
Jaar: 2022
Taal: Engels
Auteur: Serie
Referenties: Serie, C.M.B. (2022). Juvenile Delinquency and Rehabilitation. Examining the Good Lives Model. (Onuitgegeven doctoraatsthesis). KUL/Maastricht University, Leuven/Maastricht.