Thema:
politie en justitie, sanctiesmaatregelen
Jaar: 2005
Taal: Nederlands
Auteur: Nuytiens, A., Brolet, C., Eliaerts, C. & Christiaens, J.
Referenties: VUB, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Criminologie.