Thema:
gezin, onderwijs, vrije tijd, welzijn en gezondheid
Jaar: 2000
Taal: Nederlands
Auteur: Pels, T. & Nijsten, C.
Referenties: In T. Pels (Ed.), Opvoeding en integratie. Een vergelijkende studie van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en de pedagogische afstemming tussen gezin en school (pp. 88-113). Assen: Van Gorcum