Thema:
gezin, welzijn en gezondheid
Type:
Tijdschriftartikels
Jaar: 2018
Taal: Engels
Auteur: Van Petegem, S., Brenning, K., Baudat, S., Beyers, W., & Zimmer-Gembeck, M.-J.
Referenties: Van Petegem, S., Brenning, K., Baudat, S., Beyers, W., & Zimmer-Gembeck, M.-J. (2018). Intimacy development in late adolescence: Longitudinal associations with perceived parental autonomy support and adolescents’ self-worth. Journal of Adolescence, 65, 111-122
Trefwoorden: Intimiteit, autonomie-steun, zelfwaardering, pure agency, pure omgang