Thema:
werk
Jaar: 2002
Taal: Nederlands
Auteur: Doyen, G. & Lamberts, M.
Referenties: In VIONA, Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (Ed.), Werkt de arbeidsmarkt? Beleidsgericht arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen (pp. 49-62). Antwerpen: Standaard Uitgeverij