Thema:
delinquentie
Jaar: 2006
Taal: Nederlands
Auteur: Brolet, C.
Referenties: Brolet, C. (2006). Gewelddadige jeugddelinquenten te Brussel: profiel, criminaliteit en gerechtelijke reactie. In: Eliaerts, C. (red.) (2006). Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit?[Pp.153-172]. Brussel:VUBPress.