Thema:
delinquentie, diversiteit, gender
Type:
Bijdragen in boeken
Jaar: 2014
Taal: Nederlands
Auteur: Cops, D., & Pleysier, S.
Referenties: Cops, D., & Pleysier, S. (2014). Genderidentiteit en gevoelens van onveiligheid. Hoe culturele verwachtingspatronen het onveiligheidsgevoel bij Vlaamse adolescenten beïnvloeden. In B. Spruyt & J. Siongers (Eds.), Gender(en). Over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren (pp. 301-317). Leuven: Acco.