Thema:
politie en justitie, sanctiesmaatregelen
Jaar: 2004
Taal: Nederlands
Auteur: Nuytiens, A., Eliaerts, C. & Christiaens, J.
Referenties: VUB, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Criminologie.