Thema:
decreet, geïntegreerd jeugdbeleid, gemeente, jeugdruimteplan, jeugdwerkbeleidsplan, subsidiëring
Jaar: 2003
Taal: Nederlands
Auteur: Van Nieuwenhove, K., Van Roelen, G., Vermeiren, S., Verluyten, P., Ceysens, R., Sarens, K., et al.
Referenties: Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -Consulenten vzw (Wilrijk)