Thema:
onderwijs, welzijn en gezondheid
Jaar: 2008
Taal: Nederlands
Auteur: Vander Laenen, F.
Referenties: Vander Laenen, F. (2008). Drugpreventie voor kwetsbare groepen? Jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis aan het woord. Den Haag: Boom