Thema:
media, welzijn en gezondheid
Type:
Doctoraatsthesis
Jaar: 2018
Taal: Engels
Auteur: Geusens, F.
Referenties: Geusens, F. (2018). #DrinksWithFriends: The Underlying Processes and Conditionality of Alcohol-Related Social Media Effects [Doctoral dissertation, KU Leuven].