Thema:
gezinsfunctioneren, opvoeding, probleemgedrag
Jaar: 2000
Taal: Nederlands
Auteur: Van Leeuwen, K.
Referenties: Onderzoeksrapport, UGent, Vakgroep Ontwikkelings- en Persoonlijkheidspsychologie