Thema:
welzijn & gezondheid
Jaar: 2001
Taal: Nederlands
Auteur: Brants, P. & Vos, D.
Referenties: In S. Opdebeeck & C. Van Audenhove (Eds.). De regels van het huis. Omgaan met vrijheidsbeperking in de gehandicaptenzorg en in de bijzondere jeugdzorg (pp. 199-208). Leuven: Acco