Thema:
delinquentie
Jaar: 2012
Taal: Nederlands
Auteur: Vynckier, G.
Referenties: VYNCKIER, G. (2012). De ervaring, beleving en coping van mid-adolescente slachtoffers van vermogens- en geweldsdelicten, Proefschrift neergelegd tot het behalen van de graad van Doctor in de Criminologische Wetenschappen