Thema:
delinquentie
Type:
Bijdragen in boeken
Jaar: 2013
Taal: Nederlands
Auteur: Verdonck, E., & Pleysier, S.
Referenties: Verdonck, E., & Pleysier, S. (2013). De aantrekkelijkheid van geweld en gewelddadig gedrag bij Antwerpse en Gentse jongeren. In N. Vettenburg, M. Elchardus, J. Put & S. Pleysier (Eds.), Jong in Antwerpen en Gent. Bevindingen uit de JOP-monitor Antwerpen-Gent (pp. 317-338). Leuven: Acco.