Thema:
gezin
Jaar: 2003
Taal: Nederlands
Auteur: De Rycke, L. & Van den Bergh, B.
Referenties: In B. Van den Bergh, L. Ackaert & L. De Rycke (Eds.). Tienertijd. Communicatie, opvoeding en welzijn in context: 10- tot 18-jarigen, ouders en leerkrachten bevraagd (pp.167-197). Antwerpen/Apeldoorn: Garant