Thema:
buurttevredenheid, ruimtegebruik, stedelijkheid, vrienden
Jaar: 2009
Taal: Nederlands
Auteur: Vanderstede, W.
Referenties: Vanderstede, W. (2009). ‘Chillen’, ‘shoppen’ en ‘hoppen’ in het ‘tienerweefsel’. Onderzoek naar het gebruik en de beleving van publieke ruimte bij tieners: casestudy in de centrumstad Mechelen. Meise: Onderzoekscentrum Kind & Samenleving.