Inspiratiedag: valorisatie van jeugdonderzoek met oog voor kinderrechten op 25 november

In Vlaanderen is er heel wat kennis, onderzoek en praktijkexpertise over kinderen en jongeren voorhanden. Maar hoe zorgen we ervoor dat beleid en praktijk er effectief mee aan de slag gaan? Hoe garanderen we bovendien dat de kinderrechten niet uit het oog verloren worden? Op het inspiratiemoment van 25 november willen we daar samen met het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en het departement Cultuur, Jeugd en Media over nadenken.

Met de hulp van inspirerende sprekers gaan we in gesprek over de betekenis van valorisatie van jeugd- en kinderrechtenonderzoek. In denktafels bespreken we verschillende voorbeelden en staan we stil bij de uitdagingen die met valorisatie gepaard gaan. 

Het inspiratiemoment is gericht op onderzoekers, beleidsmakers uit alle beleidsdomeinen die te maken krijgen met jeugdonderzoek en mensen uit de praktijk. Het moment vindt plaats op vrijdag 25 november 2022 van 9 tot 12.30 uur in het Hendrik Consciencegebouw - Zaal Marie & Pierre Curie (1B15 + 1C15), Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (vlakbij het station Brussel-Noord).

Inschrijven kan via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.