Actueel

In 2018 nam Vlaanderen, samen met 34 andere regio's deel aan Children's World, The International Survey on Children's Well-Being. ISCWeB is een grootschalige internationale survey die het welbevinden bij kinderen tussen 8 en 12 jaar in kaart brengt. In 2021 volgde een aanvullend onderzoek om de impact van de pandemie op het welzijn van kinderen in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat de coronacrisis een grote impact heeft gehad op het algemeen welbevinden van jonge kinderen. Ze voelen zich minder goed in hun vel, hebben minder vertrouwen in de toekomst en zijn minder tevreden over hun leven in het algemeen. Lees hier een korte omschrijving van het onderzoek of het volledige onderzoeksrapport.

Lees meer

Sinds kort is ons nieuwe boek ‘Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren’ verschenen. Dit themaboek omvat zowel bijdragen van JOP-onderzoekers op basis van eigen JOP-data als bijdragen van externe onderzoekers. Zij buigen zich elk vanuit hun expertise over de belangrijke en brede rol van het onderwijs en school in het leven van jongeren. Het boek gaat niet over onderwijs op zich of over de schoolse prestaties van jongeren, maar wel over andere zaken die deel uitmaken van de 'staat van de jeugd', zoals vriendschap, verbondenheid, conflicten, druk van vrienden, polarisatie, slachtofferschap, meervoudige identiteit en inclusie. Je kan het boek online raadplegen of aankopen.

Lees meer

Ena Coenen en Eva Van Kelecom schreven een blog over de houding van Vlaamse jongeren ten aanzien van de doodstraf. Uit hun overzicht bleek dat de meeste Vlaamse jongeren niet akkoord gingen met een stelling over de herinvoering van de doodstraf voor zware misdrijven. Net zoals vergelijkbaar onderzoek bij de volwassen Vlaamse of Belgische bevolking ging slechts ongeveer één op drie jongeren akkoord met de stelling. Enkele verschillen in mate van gerapporteerde steun naar achtergrondkenmerken, zoals leeftijd en onderwijsvorm, werden gevonden. De auteurs wijzen er verder op dat deze resultaten met de nodige voorzichtheid moeten geïnterpreteerd worden. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de steun voor dit soort maatregelen groter is wanneer deze worden bevraagd in algemene stellingen, zoals gedaan in de JOP-monitors. Echter, wanneer meer nuance en detail wordt aangebracht in de vraagstelling, blijkt er minder steun te zijn bij respondenten. Het is daarom niet alleen van belang dat deze cijfers in hun noodzakelijke context geïnterpreteerd worden, maar ook dat over dit thema specifieke en uitgebreide informatie voorzien wordt, zodat de publieke opinie naar waarde kan worden geschat. De volledige blog leest u hier.

Lees meer

Youth Wiki

16 March 2020

De Youth Wiki is een online platform waarop informatie over het jeugdbeleid van verschillende Europese landen verzameld wordt. Ook België, meer specifiek de drie gemeenschappen, is vertegenwoordigd. In de Youth Wiki is informatie te vinden over zowel beleidsteksten, studies, analyses als evaluaties over tien beleidsvelden: algemeen jeugdbeleid, vrijwilligerswerk, tewerkstelling en ondernemerschap, sociale inclusie, participatie, onderwijs en vorming, gezondheid en welzijn, cultuur en creativiteit, jeugd en de wereld, en tenslotte jeugdwerk. Al deze informatie wordt aangeleverd door nationale correspondenten met expertise omtrent jeugdbeleid en –onderzoek. Een aantal JOP-medewerkers zijn zoals nationale correspondenten betrokken bij de Youth Wiki.

Het hoofddoel van de Youth Wiki is het ondersteunen van evidence-based Europese samenwerking op het vlak van jeugd. Dit gebeurt door het verstrekken van informatie over nationaal beleid ter ondersteuning van jongeren - op een gebruiksvriendelijke en voortdurend bijgewerkte manier. Het algemene doel is de Europese Commissie en de lidstaten te ondersteunen bij hun besluitvorming door betrouwbare en vergelijkbare informatie te verstrekken. Dit maakt het ook de uitwisseling van informatie en innovatieve benaderingen mogelijk en kan de activiteiten op het gebied van "peer learning" onderbouwen. Momenteel nemen 29 landen deel aan de Youth Wiki.

Meer informatie: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Voor de informatie over Vlaanderen: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-Belgium-Flemish-Community

Lees meer