Actueel

IMPULS event 19 mei 2022

28 April 2022

Op donderdag 19 mei 2022 vindt het IMPULS event plaats! Dit is een cocreatief kennisinitiatief over corona, kinderen en jongeren, georganiseerd door het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP), in samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Dit initiatief biedt ons de gelegenheid om de bevindingen van coronagerelateerd onderzoek uit verschillende disciplines te presenteren en naast elkaar te leggen. We zoeken onderzoekers, professionals en beleidsmakers die geboeid zijn door de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren. Tijdens dit event delen we kennis en inzichten én werken we samen toe naar een visueel product waardoor inzichten, tendensen en hiaten over corona en de impact op kinderen en jongeren zichtbaar worden. Heb je een open en onderzoekende houding? Heb je ervaring of affiniteit met kinderen en jongeren tussen 0-25 jaar? Of heb je ervaring met onderzoek of informatie omtrent corona? Of eerder met een algemeen thema zoals pesten of welzijn? Werp je graag je blik op de bevindingen? Dan moedigen we je zeker aan om deel te nemen!

Meer informatie en de link om je in te schrijven, vind je hier.

Tot dan? 

Lees meer

In 2018 nam Vlaanderen, samen met 34 andere regio's deel aan Children's World, The International Survey on Children's Well-Being. ISCWeB is een grootschalige internationale survey die het welbevinden bij kinderen tussen 8 en 12 jaar in kaart brengt. In 2021 volgde een aanvullend onderzoek om de impact van de pandemie op het welzijn van kinderen in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat de coronacrisis een grote impact heeft gehad op het algemeen welbevinden van jonge kinderen. Ze voelen zich minder goed in hun vel, hebben minder vertrouwen in de toekomst en zijn minder tevreden over hun leven in het algemeen. Lees hier een korte omschrijving van het onderzoek of het volledige onderzoeksrapport.

Lees meer

Sinds kort is ons nieuwe boek ‘Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren’ verschenen. Dit themaboek omvat zowel bijdragen van JOP-onderzoekers op basis van eigen JOP-data als bijdragen van externe onderzoekers. Zij buigen zich elk vanuit hun expertise over de belangrijke en brede rol van het onderwijs en school in het leven van jongeren. Het boek gaat niet over onderwijs op zich of over de schoolse prestaties van jongeren, maar wel over andere zaken die deel uitmaken van de 'staat van de jeugd', zoals vriendschap, verbondenheid, conflicten, druk van vrienden, polarisatie, slachtofferschap, meervoudige identiteit en inclusie. Je kan het boek online raadplegen of aankopen.

Lees meer

Ena Coenen en Eva Van Kelecom schreven een blog over de houding van Vlaamse jongeren ten aanzien van de doodstraf. Uit hun overzicht bleek dat de meeste Vlaamse jongeren niet akkoord gingen met een stelling over de herinvoering van de doodstraf voor zware misdrijven. Net zoals vergelijkbaar onderzoek bij de volwassen Vlaamse of Belgische bevolking ging slechts ongeveer één op drie jongeren akkoord met de stelling. Enkele verschillen in mate van gerapporteerde steun naar achtergrondkenmerken, zoals leeftijd en onderwijsvorm, werden gevonden. De auteurs wijzen er verder op dat deze resultaten met de nodige voorzichtheid moeten geïnterpreteerd worden. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de steun voor dit soort maatregelen groter is wanneer deze worden bevraagd in algemene stellingen, zoals gedaan in de JOP-monitors. Echter, wanneer meer nuance en detail wordt aangebracht in de vraagstelling, blijkt er minder steun te zijn bij respondenten. Het is daarom niet alleen van belang dat deze cijfers in hun noodzakelijke context geïnterpreteerd worden, maar ook dat over dit thema specifieke en uitgebreide informatie voorzien wordt, zodat de publieke opinie naar waarde kan worden geschat. De volledige blog leest u hier.

Lees meer