Actueel

We kennen allemaal wel iemand die zich steeds heel spontaan gedraagt, of iemand die altijd eerst goed nadenkt, een plan heeft en zich hier strikt aan houdt. In haar doctoraatsonderzoek probeert Ena Coenen te ontdekken welke eigenschappen bepalen hoe iemand zich gedraagt (van heel spontaan tot heel overwogen). Meer specifiek gaat ze na in welke mate impulsieve enerzijds en controlerende en plannende processen anderzijds gedrag beïnvloeden. Help hierbij door onderstaande vragenlijst in te vullen. Het neemt slechts 15-20 minuten van je tijd in beslag en je kan een prijs winnen! Deelnemen en meer info: https://websurvey.kuleuven.be/index.php/18246/lang-nl

Lees meer

Jan Vanhee, Koen Lambert en Prof. Dr. Guy Redig hebben een tekst geschreven om geïnteresseerden een toegang te bieden tot de wondere, vaak onbekende, soms erg complexe maar uiterst boeiende wereld van het Europees en internationaal jeugdbeleid. Daarbij ligt de klemtoon op beleid en dus niet zozeer op de praktijk van het zeer bezige veldwerk.

De volledige tekst is online beschikbaar via: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/internationalesamenwerking_doc/wegwijzer_internationaal_jeugdwerkbeleid%20_2017.pdf

Lees meer

Laaggeschoolde jongeren lopen verreweg het meeste risico om structureel aan de kant te staan. Via een diepgaande bevraging van 14 jongeren met een ‘kwetsbaar’ profiel tracht deze JOP studie nieuwe inzichten te vergaren over de manier waarop hun zoektocht naar werk verloopt.

De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd op ‘Op weg naar werk’, een open forum van De Ambrassade en het JOP, op 21 november 2016 te Brussel. Meer informatie en inschrijven via: https://ambrassade.be/activiteiten/open-forum-op-weg-naar-werk

Lees meer