Actueel

Twee van onze reeds verschenen boeken zijn sinds kort opgeladen op onze website. Zowel "Gender(en)" als "Divers jong" zijn toegevoegd aan onze online publicaties. In deze transversale boeken wordt op deze thema's dieper ingegaan, met bijdragen van zowel JOP-medewerkers als externe experten. Deze boeken kan u raadplegen onder de tab "Publicaties"!

Lees meer

Op 12 december verdedigde Annelore Van der Eecken, één van onze onderzoekers, haar doctoraat met als titel "Towards a better understanding of the role of parents in the leisure activities of young people: A study of educational goals and parenting practices". Ze voltooide haar doctoraat onder promotorschap van prof. dr. Lieve Bradt en prof. dr. Bram Spruyt. Een samenvatting kan u hier lezen. Om op termijn Annelore te vervangen zal al vanaf heden Juno Tourne, net afgestuurd in sociaal werk, het Gentse JOP-team vervoegen.

Lees meer

De Europese Unie en de Raad van Europa (het Jeugd Partnerschap) brachten recent een boek uit over jeugdwerk in Europa, waarin verschillende perspectieven op jeugdwerk worden samengebracht. Het boek, getiteld “Thinking seriously about youth work”, geeft op deze manier een overzicht van verschillende vormen, theorieën en strategieën van jeugdwerk, met het oog op het aanbieden van mogelijkheden waarop alle jongeren op de best mogelijke manier geholpen kunnen worden. Aangeraden voor iedereen die met jeugd bezig is! Het boek is online beschikbaar via volgende link: http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/thinking-seriously-about-youth-work

Lees meer

JOP-schoolmonitor 2018

01 June 2017

Het JOP zal in 2018 een onderzoek uitvoeren in het Nederlandstalig secundair onderwijs. Om de 5 jaar maakt het JOP de “staat van de jeugd” op, op verschillende domeinen zoals welzijn, school, vrijetijdsbesteding en maatschappelijke en politieke attitudes. In het scholenonderzoek dat zij in het voorjaar van 2018 zullen uitvoeren, zullen zij in het bijzonder focussen op scholen in Gent, Antwerpen en Brussel om op die manier de leefwereld, de uitdagingen en noden van jongeren in grootstedelijke omgevingen beter in kaart te kunnen brengen. Om een zo waarheidsgetrouw beeld te schetsen van de grootstedelijke jeugd, hopen we dat de geselecteerde scholen hun medewerking verlenen aan dit onderzoek! Meer info: /files/infobrief_JOPschoolmonitor_2018_.pdf

Lees meer