Actueel

Jongeren ervaren op verschillende manieren druk in onze hedendaagse samenleving: studiedruk, tijdsdruk, druk van ouders, druk van sociale media en zo veel meer. In huidige tijden waarin er (terecht) veel aandacht is voor het welbevinden van jongeren is het belangrijk om de gevolgen van al deze vormen van druk in kaart te brengen. 

In deze themapublicatie van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) worden wetenschappelijke inzichten vanuit de JOP-monitor 4 en de JOP-schoolmonitor 2 samengebracht met inzichten vanuit de praktijk. U kan de volledige publicatie hier bekijken. Het Jeugdonderzoeksplatform, de redactie en de bijdragers vanuit onderzoek en praktijk wensen u veel leesplezier!

Lees meer

In Vlaanderen is er heel wat kennis, onderzoek en praktijkexpertise over kinderen en jongeren voorhanden. Maar hoe zorgen we ervoor dat beleid en praktijk er effectief mee aan de slag gaan? Hoe garanderen we bovendien dat de kinderrechten niet uit het oog verloren worden? Op het inspiratiemoment van 25 november willen we daar samen met het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en het departement Cultuur, Jeugd en Media over nadenken.

Lees meer

Onderzoekers, beleidsmakers en sectororganisaties deden de voorbije 2 jaar heel wat onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren. Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) brachten in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd & Media alle kennis samen in een omvangrijke overzichtsstudie, opgebouwd rond de thema’s gezondheid, onderwijs en werk, specifieke doelgroepen, wonen en buurtbeleving, vrije tijd, sociale media, en geweld en conflict. 

Lees meer op de volgende pagina

Lees meer

Op 8 november presenteren het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (KCM), het Onderzoeksplatform Sport (OPS) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP), i.s.m. het Departement Cultuur, Jeugd en Media de resultaten van de vierde Participatiesurvey.

In welke mate nemen Vlamingen deel aan het vrijetijdsleven in Vlaanderen? Welke factoren beïnvloeden die participatie positief of wat zijn drempels om deel te nemen? Jullie krijgen het antwoord op deze en andere vragen over de participatie van Vlamingen van alle leeftijden tijdens de studiedag op 8 november in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel. Schrijf je in voor deze studiedag via deze link.

Lees meer