Actueel

Laaggeschoolde jongeren lopen verreweg het meeste risico om structureel aan de kant te staan. Via een diepgaande bevraging van 14 jongeren met een ‘kwetsbaar’ profiel tracht deze JOP studie nieuwe inzichten te vergaren over de manier waarop hun zoektocht naar werk verloopt.

De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd op ‘Op weg naar werk’, een open forum van De Ambrassade en het JOP, op 21 november 2016 te Brussel. Meer informatie en inschrijven via: https://ambrassade.be/activiteiten/open-forum-op-weg-naar-werk

Lees meer

De afdeling Jeugd en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) stellen op 11 april de publicatie 'Divers jong' voor. Het boek peilt naar de impact van diversiteit op de leefwereld van jongeren en brengt ook de groeiende diversiteit binnen de categorie jongeren in beeld. Elke deelnemer krijgt een gratis exemplaar van de publicatie mee naar huis.

Meer informatie over het volledige programma + inschrijving via http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_JOP-divers-jong.aspx

Lees meer