Actueel

Het JOP en het departement Cultuur, Jeugd en Media nodigen jullie graag uit op 22 maart voor de voorstelling van het nieuwe JOP-boek "Jongeren in cijfers en letters 4". In dit boek worden de eerste bevindingen op basis van de nieuwe JOP-data, verzameld in 2018, gerapporteerd. Tijdens de voorstelling zal, na een algemene situering, worden ingegaan op drie thema's uit het boek: welbevinden, vrije tijd en sociale identiteit. Het volledige programma kan u via deze link raadplegen. Jullie zijn welkom vanaf 11u45 in het Hadewych auditorium (Hendrik Consciencegebouw) te Brussel. Deze studiedag is gratis. We vragen wel om vooraf in te schrijven via deze link

Lees meer

Twee van onze reeds verschenen boeken zijn sinds kort opgeladen op onze website. Zowel "Gender(en)" als "Divers jong" zijn toegevoegd aan onze online publicaties. In deze transversale boeken wordt op deze thema's dieper ingegaan, met bijdragen van zowel JOP-medewerkers als externe experten. Deze boeken kan u raadplegen onder de tab "Publicaties"!

Lees meer

Op 12 december verdedigde Annelore Van der Eecken, één van onze onderzoekers, haar doctoraat met als titel "Towards a better understanding of the role of parents in the leisure activities of young people: A study of educational goals and parenting practices". Ze voltooide haar doctoraat onder promotorschap van prof. dr. Lieve Bradt en prof. dr. Bram Spruyt. Een samenvatting kan u hier lezen. Om op termijn Annelore te vervangen zal al vanaf heden Juno Tourne, net afgestuurd in sociaal werk, het Gentse JOP-team vervoegen.

Lees meer