Actueel

Ena Coenen en Eva Van Kelecom schreven een blog over de houding van Vlaamse jongeren ten aanzien van de doodstraf. Uit hun overzicht bleek dat de meeste Vlaamse jongeren niet akkoord gingen met een stelling over de herinvoering van de doodstraf voor zware misdrijven. Net zoals vergelijkbaar onderzoek bij de volwassen Vlaamse of Belgische bevolking ging slechts ongeveer één op drie jongeren akkoord met de stelling. Enkele verschillen in mate van gerapporteerde steun naar achtergrondkenmerken, zoals leeftijd en onderwijsvorm, werden gevonden. De auteurs wijzen er verder op dat deze resultaten met de nodige voorzichtheid moeten geïnterpreteerd worden. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de steun voor dit soort maatregelen groter is wanneer deze worden bevraagd in algemene stellingen, zoals gedaan in de JOP-monitors. Echter, wanneer meer nuance en detail wordt aangebracht in de vraagstelling, blijkt er minder steun te zijn bij respondenten. Het is daarom niet alleen van belang dat deze cijfers in hun noodzakelijke context geïnterpreteerd worden, maar ook dat over dit thema specifieke en uitgebreide informatie voorzien wordt, zodat de publieke opinie naar waarde kan worden geschat. De volledige blog leest u hier.

Lees meer

Youth Wiki

16 March 2020

De Youth Wiki is een online platform waarop informatie over het jeugdbeleid van verschillende Europese landen verzameld wordt. Ook België, meer specifiek de drie gemeenschappen, is vertegenwoordigd. In de Youth Wiki is informatie te vinden over zowel beleidsteksten, studies, analyses als evaluaties over tien beleidsvelden: algemeen jeugdbeleid, vrijwilligerswerk, tewerkstelling en ondernemerschap, sociale inclusie, participatie, onderwijs en vorming, gezondheid en welzijn, cultuur en creativiteit, jeugd en de wereld, en tenslotte jeugdwerk. Al deze informatie wordt aangeleverd door nationale correspondenten met expertise omtrent jeugdbeleid en –onderzoek. Een aantal JOP-medewerkers zijn zoals nationale correspondenten betrokken bij de Youth Wiki.

Het hoofddoel van de Youth Wiki is het ondersteunen van evidence-based Europese samenwerking op het vlak van jeugd. Dit gebeurt door het verstrekken van informatie over nationaal beleid ter ondersteuning van jongeren - op een gebruiksvriendelijke en voortdurend bijgewerkte manier. Het algemene doel is de Europese Commissie en de lidstaten te ondersteunen bij hun besluitvorming door betrouwbare en vergelijkbare informatie te verstrekken. Dit maakt het ook de uitwisseling van informatie en innovatieve benaderingen mogelijk en kan de activiteiten op het gebied van "peer learning" onderbouwen. Momenteel nemen 29 landen deel aan de Youth Wiki.

Meer informatie: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Voor de informatie over Vlaanderen: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-Belgium-Flemish-Community

Lees meer

Het JOP en het departement Cultuur, Jeugd en Media nodigen jullie graag uit op 22 maart voor de voorstelling van het nieuwe JOP-boek "Jongeren in cijfers en letters 4". In dit boek worden de eerste bevindingen op basis van de nieuwe JOP-data, verzameld in 2018, gerapporteerd. Tijdens de voorstelling zal, na een algemene situering, worden ingegaan op drie thema's uit het boek: welbevinden, vrije tijd en sociale identiteit. Het volledige programma kan u via deze link raadplegen. Jullie zijn welkom vanaf 11u45 in het Hadewych auditorium (Hendrik Consciencegebouw) te Brussel. Deze studiedag is gratis. We vragen wel om vooraf in te schrijven via deze link

Lees meer