Het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) is een interuniversitaire samenwerking tussen UGent, VUB en KU Leuven en staat in voor het ontsluiten van bestaand en eigen jeugdonderzoek (JOP-monitor).

Ben je op zoek naar bestaand jeugdonderzoek in Vlaanderen? Heb je vragen over de leefwereld van Vlaamse jongeren? Ben je een beleidsmaker, een onderzoeker, een jeugdwerker of iemand die in de leefwereld van jongeren geïnteresseerd is? Kom meer te weten op deze website, waar je onze databank jeugdonderzoek, de interactieve JOP-monitor en onze publicaties kan raadplegen. Heb je nog bijkomende vragen? Aarzel niet ons te contacteren.

NL

JOP Actueel

In het Vlaamse jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024 worden gezonde en leefbare buurten naar voor geschoven als een prioriteit voor het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid. Een element daarvan is de uitbouw van vrijplaatsen voor vrije tijd, cultuur en experiment voor kinderen en jongeren. In opdracht van de Vlaamse Overheid en in het kader van het JOP kortlopend onderzoek voerde het JOP daarom een studie in Brussel uit rond welke dynamieken bepalen dat jongeren bepaalde plaatsen in hun buurt wel of niet ervaren als vrijplaatsen. Het gaat dan over plekken waar jongeren onbezorgd aanwezig mogen, willen en kunnen zijn. Het veldwerk vond plaats in drie Brusselse wijken: Peterbos, de Brabantwijk en Stokkel. Data werden verzameld via observaties in de buurten, gesprekken met jongeren in de publieke ruimte en focusgroepen met jongeren in het jeugdwerk. 

Benieuwd naar op welke plekken Brusselse jongeren zich thuis voelen in de stad? Bekijk dan hier zeker het volledige rapport!

In Vlaanderen gebeurt er veel onderzoek naar thema’s die betrekking hebben op de leefwereld en de rechten van kinderen en jongeren. Onderzoekers, beleidsmakers en praktijkwerkers zoeken naar onderbouwde inzichten om hun aanpak en handelen vorm te geven. Maar hoe kunnen we nog meer tot gezamenlijke inzichten en acties komen om belangrijke maatschappelijke vraagstukken aan te pakken?

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Kenniscentrum Kinderrechten en het Jeugdonderzoeksplatform organiseerden een inspiratiedag op 25 november 2022 voor onderzoekers, praktijkwerkers en beleidsmakers en gingen in dialoog rond deze belangrijke uitdaging. Het resultaat van deze dag is een reflectiedocument dat de betekenis van valorisatie, de rol van kinderen en jongeren hierbij en de kansen en uitdagingen van valorisatie van onderzoek belicht. U kan deze publicatie hier lezen.

Op zoek naar jeugdonderzoek?

Zoek in de databank van Vlaams jeugdonderzoek

Doorzoek het JOP jeugdonderzoek

Het JOP verzamelt zowel bestaand jeugdonderzoek als eigen data over de leefwereld van Vlaamse jongeren. Op deze website kan je ten eerste op zoek in de databank jeugdonderzoek waarin bestaand Vlaams (en internationaal) onderzoek bij jongeren is geïnventariseerd. Daarnaast kan je in de interactieve JOP-monitor vrij de ruwe gegevens uit de drie Vlaamse JOP-monitors raadplegen en er bovendien enkele beperkte analyses op uitvoeren. Ook de diverse publicaties die in de voorbije periode door JOP-medewerkers zijn geproduceerd kun je op deze website consulteren. 

Heeft u specifieke vragen?

Heb je na het bezoeken van deze website nog bepaalde vragen? Ben je op zoek naar informatie over jeugdonderzoek die je hier niet gevonden hebt? Neem gerust contact met de JOP-onderzoekers of met ons op via dit contactformulier!