Het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) is een interuniversitaire samenwerking tussen UGent, VUB en KU Leuven en staat in voor het ontsluiten van bestaand en eigen jeugdonderzoek (JOP-monitor).

Ben je op zoek naar bestaand jeugdonderzoek in Vlaanderen? Heb je vragen over de leefwereld van Vlaamse jongeren? Ben je een beleidsmaker, een onderzoeker, een jeugdwerker of iemand die in de leefwereld van jongeren geïnteresseerd is? Kom meer te weten op deze website, waar je onze databank jeugdonderzoek, de interactieve JOP-monitor en onze publicaties kan raadplegen. Heb je nog bijkomende vragen? Aarzel niet ons te contacteren.

NL

JOP Actueel

Ena Coenen en Eva Van Kelecom schreven een blog over de houding van Vlaamse jongeren ten aanzien van de doodstraf. Uit hun overzicht bleek dat de meeste Vlaamse jongeren niet akkoord gingen met een stelling over de herinvoering van de doodstraf voor zware misdrijven. Net zoals vergelijkbaar onderzoek bij de volwassen Vlaamse of Belgische bevolking ging slechts ongeveer één op drie jongeren akkoord met de stelling. Enkele verschillen in mate van gerapporteerde steun naar achtergrondkenmerken, zoals leeftijd en onderwijsvorm, werden gevonden. De auteurs wijzen er verder op dat deze resultaten met de nodige voorzichtheid moeten geïnterpreteerd worden. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de steun voor dit soort maatregelen groter is wanneer deze worden bevraagd in algemene stellingen, zoals gedaan in de JOP-monitors. Echter, wanneer meer nuance en detail wordt aangebracht in de vraagstelling, blijkt er minder steun te zijn bij respondenten. Het is daarom niet alleen van belang dat deze cijfers in hun noodzakelijke context geïnterpreteerd worden, maar ook dat over dit thema specifieke en uitgebreide informatie voorzien wordt, zodat de publieke opinie naar waarde kan worden geschat. De volledige blog leest u hier.

Youth Wiki

16 March 2020

De Youth Wiki is een online platform waarop informatie over het jeugdbeleid van verschillende Europese landen verzameld wordt. Ook België, meer specifiek de drie gemeenschappen, is vertegenwoordigd. In de Youth Wiki is informatie te vinden over zowel beleidsteksten, studies, analyses als evaluaties over tien beleidsvelden: algemeen jeugdbeleid, vrijwilligerswerk, tewerkstelling en ondernemerschap, sociale inclusie, participatie, onderwijs en vorming, gezondheid en welzijn, cultuur en creativiteit, jeugd en de wereld, en tenslotte jeugdwerk. Al deze informatie wordt aangeleverd door nationale correspondenten met expertise omtrent jeugdbeleid en –onderzoek. Een aantal JOP-medewerkers zijn zoals nationale correspondenten betrokken bij de Youth Wiki.

Het hoofddoel van de Youth Wiki is het ondersteunen van evidence-based Europese samenwerking op het vlak van jeugd. Dit gebeurt door het verstrekken van informatie over nationaal beleid ter ondersteuning van jongeren - op een gebruiksvriendelijke en voortdurend bijgewerkte manier. Het algemene doel is de Europese Commissie en de lidstaten te ondersteunen bij hun besluitvorming door betrouwbare en vergelijkbare informatie te verstrekken. Dit maakt het ook de uitwisseling van informatie en innovatieve benaderingen mogelijk en kan de activiteiten op het gebied van "peer learning" onderbouwen. Momenteel nemen 29 landen deel aan de Youth Wiki.

Meer informatie: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Voor de informatie over Vlaanderen: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-Belgium-Flemish-Community

Op zoek naar jeugdonderzoek?

Zoek in de databank van Vlaams jeugdonderzoek

Doorzoek het JOP jeugdonderzoek

Het JOP verzamelt zowel bestaand jeugdonderzoek als eigen data over de leefwereld van Vlaamse jongeren. Op deze website kan je ten eerste op zoek in de databank jeugdonderzoek waarin bestaand Vlaams (en internationaal) onderzoek bij jongeren is geïnventariseerd. Daarnaast kan je in de interactieve JOP-monitor vrij de ruwe gegevens uit de drie Vlaamse JOP-monitors raadplegen en er bovendien enkele beperkte analyses op uitvoeren. Ook de diverse publicaties die in de voorbije periode door JOP-medewerkers zijn geproduceerd kun je op deze website consulteren. 

Heeft u specifieke vragen?

Heb je na het bezoeken van deze website nog bepaalde vragen? Ben je op zoek naar informatie over jeugdonderzoek die je hier niet gevonden hebt? Neem gerust contact met de JOP-onderzoekers of met ons op via dit contactformulier!